"SONG - stan świadomego rozluźnienia w Taijiquan", Świat Neijia Nr 26 (październik 2002) Drukuj

Początek drogi

"SONG" - STAN ŚWIADOMEGO ROZLUŹNIENIA W TAIJIQUAN
Konrad Dynarowicz

(Artykuł ten jest poświęcony jednej z podstawowych koncepcji Taijiquan.)

Za jedną z podstawowych koncepcji Taijiquan uważa się "song" - stan świadomego rozluźnienia. Słowo "song" (wymawiane jako sung) bywa tłumaczone jako "rozluźnienie", nie odddaje to w pełni znaczenia tego terminu, dotyczy także pozbywania się napięć powstających w trakcie nieprawidłowego wykonywania ruchu czy też przyjmowania nieprawidłowej postawy. Dlatego też "song" oznacza stan rozluźnienia, kóry wymaga użycia yi (yi to świadomy umysł czyli intencja - przyp.autora). Tak więc słowo to oznacza świadome wykonywanie ruchu i świadome przyjmowanie postawy. Poruszając się bądź też pozostając w bezruchu musimy sprawić by ciało i umysł były spokojne i rozluźnione. Zachowujemy w ten sposób stan, który chińczycy określają słowami: "stałość w ruchu i ruch w stałości".

Ruch, którego podstawą jest stałość i rozluźnienie jest zarówno pełniejszy jak i umożliwia użycie siły całego ciała. Ruch taki może być więć wykonywany w bardziej wydajny sposób. Dzięki temu możemy odnaleźć prawdziwą równowagę zarówno ciała jak i umysłu.

Stan "song" umożliwia osiągnięcie umiejętności "obniżenia" ciała. Oznacza to, że pod wpływem siły grawitacji wszystkie części ciała mają tendencję do przyjmowania możliwie najniższego dla siebie położenia. Umiejętność "obniżenia" ciała jest nierozerwalnie związana z umiejętnością "song". Razem pozwalają one stworzyć najbardziej optymalną strukturę ciała czyli najbardziej wydajne połączenie ze sobą wszystkich jego części. Prawdziwe "rozluźnienie" i "obniżenie" ciała pozwala na jednoczesne uzyskanie odczucia "zakorzenienia" i "lekkości". Jest to stan w którym ciało i umysł są zrównoważone a ruchy wydają się jakby były wykonywane bez wysiłku. Tak więc jedność ciała i umysłu pozwala pozbyć się złych nawyków, a także w naturalny sposób wykorzystywać siłę całego ciała. W związku z tym, że siła ta budowana jest w naturalny i systematyczny sposób, możemy przez długie lata zachować zdrowe ciało i umysł.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że ten właśnie sposób podejścia do treningu pozwala nie tylko na wykorzystanie 100% siły całego ciała, ale również umożliwia nauczenie się skupiania jej tam gdzie jest to konieczne. Dlatego wymagane jest dogłębne opanowanie podstaw Taijiquan, a także zwracanie uwagi na te podstawowe aspekty w trakcie wykonywania ćwiczeń na wyższych poziomach umiejętności.