”Słuchając wewnętrznego przekazu”, Bushi 1/2001, str.19 Drukuj

Qigong

SŁUCHAJĄC WEWNĘTRZNEGO PRZEKAZU
Konrad Dynarowicz

Tradycyjna Chińska Medycyna ( TCM ) obejmuje różnorodne metody lecznicze. Zalicza się do nich ziołolecznictwo, dietetykę, akupresurę, akupunkturę oraz qigong. Wszystkie te metody polegają na przywróceniu wewnętrznego i zewnętrznego stanu równowagi organizmu człowieka. Aby osiągnąć i utrzymać stan równowagi należy słuchać tego, co mówi nam nasze ciało. Dlaczego? Większość problemów zdrowotnych zaczyna się o wiele wcześniej, niż moment w którym je zauważamy. Możemy uniknąć nawarstwiania się problemów i przyspieszyć powrót zdrowia, umiejętnie obserwując, "słuchając" i działając w sposób zależny od stanu naszego organizmu.

 

Tempo współczesnego życia jest tak szybkie, że ludzie są zbyt zajęci by móc "zatrzymać się" na odpowiednio długi czas i cokolwiek "usłyszeć" to, co mówi nam nasze ciało. Jeśli czasami słyszą, obawiają się tego. Inni natomiast nie rozumieją tego, co słyszą i traktują te przekazy jako nieistotne. Są też i tacy, którzy nie są zbyt wrażliwi i nie rozwinęli w sobie umiejętności odczytywania tego co dzieje się wokół nich.

Jedną z najlepszych metod w nauce słuchania jest qigong, odwołujący się m.in. do praktyki medytacyjnej, polegającej na koncentracji na energii wewnętrznej qi Praktyka ta jest wspaniałym sposobem opanowania zarówno własnego ciała, jak i umysłu, poprzez rozwój wewnętrznych możliwości człowieka. Wyjątkowo ważną cechą qigong jest jego duża efektywność w zapobieganiu chorobom oraz pomoc w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Dzięki zwróceniu umysłu do wewnątrz możemy zacząc postrzegać nasze reakcje w sposób refleksyjny, jak i pełen namysłu. Na naszą percepcję wpływa rozluźnienie, sposób oddychania, spokój ciała i umysłu.

Rozluźnienie

Pierwszym krokiemjest rozluźnienie, które wycisza i pomaga dobrze "słyszeć". Jest to jednocześnie rozluźnienie ciała i umysłu. Aby całkowicie się rozluźnić należy spełnić poniższe warunki:

  1. umysł i emocje muszą ulec wyciszeniu
  2. stawy w całym ciele muszą się rozluźnić, szcególnie dotyczy to talii, karku oraz barków
  3. należy rozluźnić organy wewnętrzne.

Oddychanie

Oddychanie jest pomocne w rozluźnieniu i osiągnięciu spokoju. Procesu tego nie należy wymuszać, musi być on naturalny. Stopniowo należy zwalniać szybkość oddechu. Dzięki temu nasz oddech staje się oddechem wolnym, spokojnym, delikatnym i gładkim.W ten sposób możemy się nauczyć jak operować oddechem, aby było to oddychanie brzuszne.Od początku praktyki używamy umysłu do kierowania oddechem w naturalnym rytmie. Pamiętajmy, że w qigong oddychanie jest zawsze procesem wtórnym lub wspomagającym. Procesem pierwotnym jest połączenie qi i umysłu. Wraz ze wzrostem umiejętności uczymy się przemieszczania qi przez meridiany, tak by je zrównoważyć i zharmonizować.

Umysł i ciało

Ćwiczenie qigong jest rodzajem praktyki umysłowej - metoda ta bowiem zwiększa umiejętność koncentracji i skupienia umysłu. Dyscyplina umysłu jest konieczna by móc uwolnić się od nadmiaru myśli. Eliminując wewnętrzny i zewnętrzny niepokój można rozluźnić umysł i uspokoić go. Dzięki uzyskaniu kontroli nad umysłem można rozwijać umiejętności kierowania qi do każdej części ciała. Kiedy osiągniemy stan w którym będziemy rozluźnieni, spokojni, skupieni oraz oddychamy w sposób naturalny, jesteśmy gotowi do słuchania. Najpierw wyciszamy umysł, potem zaczynamy słuchać naszego ciała na poziomach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Dzięki wytrwałej praktyce proces ten może wystąpić nie tylko podczas praktyki qigong ale może zostać rozciągnięty na okres całego dnia.

"Słuchanie" podczas praktyki Qigong oraz w czasie dnia

Ciało przekazuje nam bodźce na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Chcąc je właściwie odbierać nalęży uczynić siebie całością pod względem fizycznym i emocjonalnym. Dokonuje się to dzięki regularnemu ćwiczeniu qigong. Po uzyskaniu jedności fizyczno-emocjonalnej, możemy przejść do duchowej praktyki. By móc osiągnąć wyższe - duchowe poziomy praktyki, ciało musi być wyciszone. Wówczas osiąga się stan "pustki" wymagany do osiągania kontaktu z wyższą świadomością.

Podczas praktyki qigong poleca się ćwiczącym skupianie na dantien i doświadczanie tego co przekazuje nam energia. W dantien można odbierać bodźce wizualne, odczucia fizyczne itd. Po pewnym okresie czasu można zdobyć umiejętność rozumienia tych przekazów. Najlepszym sposobem zrozumienia są praktyka qigong i studiowanie związanej z nią filozofii.W tym momencie szczególnie ważna jest rola nauczyciela.

Co robić z tym co odbieramy

Jeśli ktoś uczy się "słuchać", to ważne by wiedział jak może tą umiejętność wykorzystać. Qigong to metody praktyki dające duże możliwości samoregulacji organizmu. Ciało samoczynnie podlega procesom regulacji, tonizacji lub wzmocnieniu w zależności od potrzeb. Dzięki odpowiedniemu stylowi życia i ćwiczeniu qigong można osiągnąć stan równowagi i utrzymać go.

Należy jednak być ostrożnym w ocenie przekazów dlatego, że każdy człowiek jest odrębną całością, a także dlatego, że istnieje wiele różnych form qigong i sposobów podejścia do niego. Ważne jest by znaleźć najbardziej odpowiadającą nam metodę, a także nauczyciela. Dzięki właściwemu sposobowi ćwiczenia qigong będziemy mogli odnaleźć odpowiednie elementy pomagające ustalić równowagę na poziomie naszych potrzeb fizycznych, emocjonalnych i duchowych.